Quips

 

1.മുന്നേറാന്‍ രണ്ടു വഴികള്‍.

൧. സാധാരണക്കാരുടെ കൈ പിടിച്ചു മുന്നേറുക.

൨.ഉന്നതന്മാരുടെ കാലു പിടിച്ചു മുന്നേറുക.

ഇതില്‍ രണ്ടാമത്തെ വഴിയാണ് ഇക്കാലത്തു പലരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

2. “പുരോഗമന” സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍

൧. അക്ഷരശ്ലോകത്തിന്‍റെ ലക്‌ഷ്യം ശ്രോതാക്കളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കലാണ്.

൨. ഏറ്റവും മനോഹരമായി പാടുന്ന പെണ്‍കുട്ടി ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷരശ്ലോകവിദഗ്ദ്ധ.

൩. നിങ്ങള്‍ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്ന ശൈലി യേശുദാസ് ഹരിവരാസനം പാടുന്ന ശൈലിയോട് എത്രത്തോളം അടുത്തിരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നിങ്ങള്‍ അക്ഷരശ്ലോകവിദഗ്ദ്ധന്‍ ആകുന്നു.

൪. മൂല്യബോധമുള്ളവരും ഭംഗിയായി ചൊല്ലുന്നവരും അച്ചുമൂളിയാലും അവരെ ജയിപ്പിക്കാം.

3. പിന്നോട്ടു പോകാന്‍ തയ്യാറല്ല.

അക്ഷരശ്ലോകമത്സരങ്ങള്‍ മാര്‍ക്കിട്ടു നടത്തി ധാരാളം സ്വര്‍ണ്ണമെഡലുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സംഘടനയിലെ പ്രധാനിയായിരുന്ന ഒരു ഉന്നതനോട് ഒരിക്കല്‍ ഒരു അക്ഷരശ്ലോകപ്രേമി മാര്‍ക്കിടല്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു മത്സരം നടത്തിത്തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോള്‍ ഉന്നതന്‍റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു.

“സാഹിത്യമൂല്യവും അവതരണഭംഗിയും അളന്നു മാര്‍ക്കിടുന്ന വമ്പിച്ച  പരിഷ്കാരവുമായി ഇത്രത്തോളം മുന്നോട്ടു പോയിക്കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങള്‍ ഇനി പിന്നോട്ടു പോകാന്‍ തയ്യാറല്ല”.

4. സംഗീതം എത്രത്തോളം?

അക്ഷരശ്ലോകം ആസ്വാദ്യമാക്കാന്‍ അതില്‍ അല്പം സംഗീതം ചേര്‍ക്കണം എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഉന്നതന്മാര്‍ക്കെല്ലാം ഏകാഭിപ്രയമാണ്. സംഗീതം എത്രത്തോളം വേണം എന്ന കാര്യത്തില്‍ മാത്രമേ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളൂ. തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കാന്‍ വിവിധ ഉന്നതന്മാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു.

൧ . സംഗീതത്തിന്‍റെ മേമ്പൊടി

൨ . സംഗീതസ്പര്‍ശം

൩ . സംഗീതാംശം

൪ .  സംഗീതഗന്ധം

൫ . സംഗീതാത്മകം

൬. സംഗീതസമ്പന്നം

൭ . സംഗീതമയം

5 . വമ്പിച്ച പുരോഗമനം എന്നാല്‍ എന്ത്?

അറിവുള്ളവരെ എലിമിനേറ്റു ചെയ്തിട്ടു സ്വരമാധുര്യം ഉള്ളവരെ ജയിപ്പിക്കുന്ന അഭൂതപൂര്‍വ്വമായ പരിഷ്കാരത്തെ വമ്പിച്ച പുരോഗമനം എന്ന് പറയുന്നു.

ഇതിന്‍റെ ഫലമായി അക്ഷരശ്ലോകത്തിന്‍റെ ആസ്വാദ്യത പതിന്മടങ്ങു വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ധാരാളം  ശ്രോതാക്കളെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതന്മാരുടെ മുക്തകണ്ഠമായ പ്രശംസ കിട്ടും എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു നേട്ടമാണ്.

6. പ്രതിഭ എന്നാല്‍ സ്വരമാധുര്യം.

ഉന്നതന്മാരും സര്‍വ്വജ്ഞന്മാരും ഇടയ്ക്കിടെ നമുക്ക് അക്ഷരശ്ലോകപ്രതിഭകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരും. അപ്പോഴാണു പ്രതിഭ എന്താണെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പ്രതിഭ എന്ന വാക്കു സ്വരമാധുര്യം എന്നതിന്‍റെ പര്യായപദമാണ്. സ്വരമാധുര്യം ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും  ഉന്നതന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയില്‍ പ്രതിഭയാകാന്‍ കഴിയുകയില്ല.

7. അപരിഷ്‌കൃത അക്ഷരശ്ലോകവും പരിഷ്കൃത അക്ഷരശ്ലോകവും.

അപരിഷ്കൃത അക്ഷരശ്ലോകത്തില്‍ മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ അദ്ധ്വാനിച്ചു നേടിയ അറിവാണു ജയാപജയങ്ങള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. പരിഷ്കൃത അക്ഷരശ്ലോകത്തില്‍ ജഡ്ജിമാരുടെ പ്രീതിക്കു പാത്രമാകാനുള്ള കഴിവാണ് അക്കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത്‌. പ്രീതിക്കു പാത്രമാകണമെങ്കില്‍ ജന്മസിദ്ധമായ ശബ്ദമേന്മയും സംഗീതവാസനയും കൂടിയേ തീരൂ.

8. സര്‍വ്വജ്ഞന്മാരുടെ ചോദ്യം

“അക്ഷരശ്ലോകസര്‍വ്വജ്ഞന്മാരായ ഞങ്ങള്‍ അച്ചുമൂളിയവരെ ജയിപ്പിച്ചാല്‍ എന്തുകൊണ്ടു നിങ്ങള്‍ക്ക് അത് അംഗീകരിച്ചുകൂടാ? ചുമ്മാതെ അല്ലല്ലോ ജയിപ്പിക്കുന്നത്. അവര്‍ സാഹിത്യമൂല്യം കൂടുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്കു നേടിയിട്ടല്ലേ?”

9. സിദ്ധാന്തം പഴയതും പുതിയതും

പഴയ സിദ്ധാന്തം

“നാല്‍ക്കാലിശ്ലോകം ചൊല്ലിയാലും അച്ചു മൂളരുത്.”

പുതിയ സിദ്ധാന്തം

“അച്ചുമൂളിയാലും കുഴപ്പമില്ല; സാഹിത്യമൂല്യം കൂടുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു ചൊല്ലണം.”

10. അക്ഷരശ്ലോകക്കാരുടെ സുജനമര്യാദ

അറിവു കൊണ്ടു ജയിക്കുക; സ്വരമാധുര്യം കൊണ്ടും പാട്ടു കൊണ്ടും ജയിക്കാതിരിക്കുക.

ഇപ്പോള്‍ ആരും ഈ സുജനമര്യാദ പാലിക്കാറില്ല. ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനു പാലിക്കണം?

11. പിടിച്ചടക്കുന്നവര്‍ നീതി നിഷേധിക്കും

ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ ഭാരതം പിടിച്ചടക്കി സ്വന്തമാക്കി. അവര്‍ നിരന്തരമായി നമുക്കു നീതി നിഷേധിച്ചു. അതുപോലെ ചില ഉന്നതന്മാര്‍ അക്ഷരശ്ലോകസാമ്രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവര്‍ക്കും അവരുടെ ശിങ്കിടികള്‍ക്കും മാത്രമേ മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാനും ജയിക്കാനും അവകാശമുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവര്‍ പങ്കെടുത്താല്‍ അവര്‍ എലിമിനേറ്റു ചെയ്തു കളയും.

പിടിച്ചടക്കുന്നവരെ കെട്ടു കെട്ടിക്കാതെ നീതി കിട്ടുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട.

12. മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം എന്ന അനാവശ്യമായ പൊങ്ങച്ചം.

മൂല്യം അളക്കുമ്പോള്‍ അക്ഷരനിബന്ധന അനവശ്യമാകും. അനുഷ്ടുപ്പ് ഒഴിവാക്കലും അനാവശ്യമാകും. ഭാഷാവൃത്തനിരോധനവും അനാവശ്യമാകും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ അക്ഷരശ്ലോകത്തിന്‍റെ  എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനാവശ്യമാകും.

അക്ഷരശ്ലോകത്തില്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിന്‍റെ ആവശ്യമില്ല. മിനിമം മൂല്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം. അത്രയേ വേണ്ടൂ. അതിനുള്ളതാണ് അതിലെ നിയമങ്ങള്‍ എല്ലാം.

13. ആരാണു പ്രതിഭാശാലി?

അല്പം ശബ്ദമേന്മ, അല്പം സംഗീതവാസന, അല്പം വൃത്തക്കസര്‍ത്ത് ഇവ മൂന്നും ഒത്തു ചേര്‍ന്നവനാണു പ്രതിഭാശാലി (ഉന്നതന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയില്‍). എത്ര ശ്ലോകം അറിയാം എന്നതു പ്രശ്നമേയല്ല. അറിയാവുന്ന ശ്ലോകങ്ങള്‍ സാഹിത്യമൂല്യം ഉള്ളവ ആയിരിക്കണം. അവ ഭംഗിയായി ചൊല്ലുകയും വേണം.

14. എന്തിനാണ്?

  1. ശ്രോതാക്കളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നവര്‍ അനുഷ്ടുപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?
  2. അച്ചു മൂളിയവരെ ജയിപ്പിക്കുന്നവര്‍ അക്ഷരനിബന്ധന പാലിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?

15. ഇതാണു നിയമം

കിട്ടിയ അക്ഷരത്തില്‍ ശ്ലോകം ചൊല്ലാതിരുന്നാല്‍ തോല്‍ക്കും എന്നാണ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. സാഹിത്യമൂല്യം കുറഞ്ഞ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയാല്‍ തോല്‍ക്കും എന്നോ ഭംഗിയായിട്ടു ചൊല്ലിയില്ലെങ്കില്‍ തോല്‍ക്കും എന്നോ അനുശാസിക്കുന്ന ഒരു നിയമവും അക്ഷരശ്ലോകത്തില്‍ ഇല്ല.

16. “പ്രതിഭാശാലി”കളുടെ പ്രഖ്യാപനം

ഷഡ്ഗുണങ്ങളുള്ള ശബ്ദം, സംഗീതഗന്ധിയായ ആലാപനശൈലി, മൂല്യബോധം, കലാബോധം ഇതൊക്കെയുള്ള ഞങ്ങളാണ് അക്ഷരശ്ലോകരംഗത്തെ പ്രതിഭാശാലികള്‍.   ഞങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമേ അക്ഷരശ്ലോകം ചൊല്ലാന്‍ അവകാശമുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ അക്ഷരശ്ലോകത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം ശ്രോതാക്കളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കല്‍ ആണ്. ഈ മേന്മകള്‍ ഒന്നുമില്ലാത്ത നിങ്ങള്‍ ചൊല്ലിയാല്‍ ശ്രോതാക്കള്‍ക്ക് ഒട്ടും ആസ്വാദ്യം ആവുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു നിങ്ങള്‍ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്താല്‍ ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ എലിമിനേറ്റു ചെയ്യും. പ്രതിഭാശാലികളായ ഞങ്ങള്‍ അച്ചു മൂളിയാലും ഞങ്ങള്‍ തന്നെ ജയിക്കുകയും ചെയ്യും.

17. തെറ്റായ നിയമങ്ങള്‍

അക്ഷരശ്ലോകസര്‍വ്വജ്ഞന്മാര്‍ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന കുറേ ഉന്നതന്മാര്‍ അടുത്ത കാലത്തു “മൂല്യം”, “ആസ്വാദ്യത”, “കല” എന്നൊക്കെ ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടു ചില തെറ്റായ നിയമങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചു വരുന്നു. അക്ഷരശ്ലോകത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങള്‍ പോലും ലംഘിക്കുന്നവയും നൂറു ശതമാനം തെറ്റും ആയ ഈ നിയമങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:-

  1. സാഹിത്യമൂല്യം കുറഞ്ഞ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയാല്‍ തോല്‍ക്കും.
  2. സ്വരമാധുര്യം ഇല്ലെങ്കില്‍ തോല്‍ക്കും.
  3. പാട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കില്‍ തോല്‍ക്കും.
  4. ശ്രോതാക്കളെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ തോല്‍ക്കും.
  5. ഉന്നതന്മാരുടെ പ്രീതിക്കു പാത്രമായില്ലെങ്കില്‍ തോല്‍ക്കും.

18. കുത്തക അവസാനിപ്പിക്കുക.

കുട്ടികളുടെ അക്ഷരശ്ലോകമത്സരങ്ങള്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ കുത്തകയായിക്കഴിഞ്ഞു. മുതിര്‍ന്നവരുടെ മത്സരങ്ങളെ സ്വരമാധുര്യവും പാട്ടും ഉള്ള ഏതാനും ഭാഗ്യവന്മാരുടെ കുത്തകയാക്കി മാറ്റാനുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നു.

അക്ഷരശ്ലോകം സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു സാഹിത്യവിനോദമാണ്‌. അത് നമ്മുടെ പൂര്‍വ്വികന്മാര്‍ സൃഷ്ടിച്ചു നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കുമായി തന്ന പൈതൃകസ്വത്താണ്. അതു നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതുമാണ്. അത് ഏതാനും ഗര്‍ഭശ്രീമാന്മാരുടെ കുത്തകയാകാന്‍ പാടില്ല.

19. ആരാണു വിദഗ്ദ്ധന്‍?

ആരാണ് അക്ഷരശ്ലോകവിദഗ്ദ്ധന്‍?  സാഹിത്യമൂല്യം ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു ചൊല്ലുന്നവനാണോ? അല്ല.

ശബ്ദമേന്മയുള്ളവനാണോ? അല്ല.

സംഗീതഗന്ധിയായി ചൊല്ലുന്നവനാണോ? അതുമല്ല.

പിന്നെ ആരാണ്? അതാണ് അക്ഷരശ്ലോകത്തിന്‍റെ ബാലപാഠം. കിട്ടുന്ന അക്ഷരങ്ങളില്‍ എല്ലാം മുട്ടാതെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാന്‍ കഴിവുള്ളവനാണ്‌ അക്ഷരശ്ലോകവിദഗ്ദ്ധന്‍. അതായത് അച്ചുമൂളാതെ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നവന്‍.

ഈ ബാലപാഠം പോലും പഠിക്കാതെ അക്ഷരശ്ലോകസര്‍വ്വജ്ഞന്‍ ചമഞ്ഞു ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുകയും മധുരസ്വരക്കാരെയും പാട്ടുകാരെയും മറ്റും ജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉന്നതന്മാരോടു നമുക്കു സഹതപിക്കാം.

20. പണത്തിനു മീതേ പരുന്തും പറക്കില്ല

ഒരാള്‍ക്കു പണം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു പവന്‍റെ സ്വര്‍ണ്ണമെഡല്‍ സമ്മാനമുള്ള ഒരു അക്ഷരശ്ലോകമത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാം. മാര്‍ക്കിട്ടു യഥാര്‍ത്ഥവിദഗ്ദ്ധന്മാരെ മുഴുവന്‍ എലിമിനേറ്റു ചെയ്തിട്ടു തുരുതുരെ അച്ചു മൂളിയവരെ ജയിപ്പിക്കാം. ഇതൊക്കെ തടയാന്‍ ആര്‍ക്കു കഴിയും? ആരെങ്കിലും എതിരു പറഞ്ഞാല്‍ പറഞ്ഞവന്‍ മൂല്യബോധം ഇല്ലാത്തവനും സ്വാര്‍ത്ഥനും ആകും. അക്ഷരശ്ലോകസര്‍വ്വജ്ഞന്മാര്‍ സാഹിത്യമൂല്യം, അവതരണഭംഗി, ആസ്വാദ്യത, കലാമൂല്യം, ശൈലി, ലാവണ്യം മുതലായവ അളന്നു മാര്‍ക്കിട്ടു ജയിപ്പിച്ചവന്‍ വിദഗ്ദ്ധനും പ്രഗല്ഭനും പ്രതിഭാശാലിയും ആയി വാഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

21. കലാകാര – ആസ്വാദക സംവാദം

കലാകാരന്‍ :- സ്വാഗതം ആസ്വാദകാ! ഞങ്ങള്‍ അക്ഷരശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നതു നിങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി മാത്രമാണ്.

ആസ്വാദകന്‍ :- ആട്ടെ. വളരെ സന്തോഷം. നിങ്ങള്‍ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ രംഗത്തു വമ്പിച്ച ചില പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി എന്നു കേട്ടല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് അവ?

കലാകാരന്‍ :- എല്ലാം നിങ്ങളെ മുന്നില്‍ കണ്ടുകൊണ്ട് ആണ്. ശ്രോതാക്കളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവരെ മാത്രമേ ഞങ്ങള്‍ ശ്ലോകം ചൊല്ലാന്‍ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ ഞങ്ങള്‍ എലിമിനേറ്റു ചെയ്യും.

ആസ്വാദകന്‍ :- ആട്ടെ. ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക്എന്തെല്ലാം യോഗ്യതകള്‍ വേണം?

കലാകാരന്‍ :- സാഹിത്യമൂല്യം ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു ചൊല്ലാന്‍ കഴിയണം.

ആസ്വാദകന്‍ :- അതു മാത്രം മതിയോ?

കലാകാരന്‍ :- പോര. ഷഡ്ഗുണങ്ങള്‍ ഉള്ള ശബ്ദം, സംഗീതഗന്ധിയായ ആലാപനശൈലി ഇതൊക്കെ കൂടിയേ തീരൂ.

ആസ്വാദകന്‍ :-  ഇതെല്ലം എങ്ങനെ അളക്കും?

കലാകാരന്‍ :- അതിനു ശങ്കുണ്ണിക്കുട്ടന്‍റെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം എന്ന പേരില്‍ ഒരു മാര്‍ക്കിടല്‍ പ്രസ്ഥാനം ഞങ്ങള്‍ പുതുതായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂല്യം നിര്‍ണ്ണയിച്ച് ഇടുന്ന മാര്ക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആണു വിധി കല്‍പ്പിക്കുക.

ആസ്വാദകന്‍ :- അച്ചുമൂളിയവരെ പുറത്താക്കുമോ?

കലാകാരന്‍ :- ഇല്ല. ശ്ലോകം ചൊല്ലാതിരുന്ന റൗണ്ടില്‍ പൂജ്യം മാര്‍ക്കു കൊടുക്കും. അതില്‍ കൂടുതലായ ശിക്ഷയൊന്നും അവര്‍ക്കു വേണ്ട എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സുചിന്തിതമായ തീരുമാനം.  ഭംഗിയായി ചൊല്ലാത്തവരെ മാത്രമേ പുറത്താക്കുകയുള്ളൂ.

ആസ്വാദകന്‍ :- അപ്പോള്‍ നല്ല ശ്ലോകങ്ങള്‍ നന്നായി ചൊല്ലുന്നവര്‍ക്ക് അച്ചുമൂളിയാലും ജയിക്കാം. അല്ലേ? ബലേ ഭേഷ്. നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല; ലംഘിക്കാന്‍ കൂടിയാണ്. വിപ്ലവകരമായ പരിഷ്കാരത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.

കലാകാരന്‍ :- താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള ആസ്വാദകന്മാരുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങള്‍ ഏതു നിയമവും ലംഘിക്കും.

ആസ്വാദകന്‍ :- ആട്ടെ. താങ്കള്‍ ഒരു വലിയ അവതരണവിദഗ്ദ്ധനും ശൈലീവല്ലഭനും ആണെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. താങ്കള്‍ കാളിദാസന്‍റെ വാഗര്‍ത്ഥാവിവ എന്ന ശ്ലോകം ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ചേ. ഞാന്‍ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ.

കലാകാരന്‍ :- അതു പറ്റുകയില്ല. അത് അനുഷ്ടുപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ക്കു നിഷിദ്ധമാണ്.

ആസ്വാദകന്‍ :- ങ്ഹേ!  ആസ്വാദകന്മാര്‍ക്കു വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകും എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ?

കലാകാരന്‍ :- അനുഷ്ടുപ്പ് ഒഴിവാക്കണമെന്നു പൂര്‍വ്വികന്മാര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ആസ്വാദകന്‍ :- പൂര്‍വ്വികന്മാരോട് ഇത്രയധികം ബഹുമാനമുള്ള നിങ്ങള്‍ അച്ചു മൂളിയവരെ ജയിപ്പിക്കുന്നതോ?

കലാകാരന്‍ :- ബബ്ബബ്ബ…  ബബ്ബബ്ബ…..

ആസ്വാദകന്‍ :- എന്തെടോ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയെപ്പോലെ ബബ്ബബ്ബ…  ബബ്ബബ്ബ… എന്നു പറയുന്നത്? ശരിക്ക് ഒരു ഉത്തരം പറയെടോ.

കലാകാരന്‍ :- അത് …   പിന്നെ … അച്ചുമൂളിയവരെ ജയിപ്പിക്കാമെന്നു ശങ്കുണ്ണിക്കുട്ടന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ആസ്വാദകന്‍ :- അങ്ങനെ പറയാന്‍ ശങ്കുണ്ണിക്കുട്ടന്‍റെ തറവാട്ടുസ്വത്താണോ അക്ഷരശ്ലോകം ?

ആസ്വാദകന്‍ :- ബബ്ബബ്ബ … ബബ്ബബ്ബ …

 

ഗുണപാഠം  

ആസ്വാദകരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും അവരെ സ്വപക്ഷത്തു ചേര്‍ത്തു തദ്ദ്വാരാ നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്യാനും കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങുന്ന കലാകാരന്മാര്‍ അവരോടു 100% ആത്മാര്‍ത്ഥത കാണിക്കണം.  അതില്‍ 1% എങ്കിലും കുറവു വന്നാല്‍ അവര്‍ കലാകാരന് എതിരേ തിരിയും. ആന പാപ്പാനെതിരെ തിരിയുന്നതു പോലെയുള്ള ഒരു ദുര്‍ഘടാവസ്ഥയായിരിക്കും അത്.

22.അക്ഷരശ്ലോകം അറിവിന്‍റെ പരീക്ഷ.

അക്ഷരശ്ലോകം അറിവിന്‍റെ മാത്രം പരീക്ഷയാണ്‌. അതു മറ്റൊന്നിന്‍റെയും പരീക്ഷയാകാന്‍ പാടില്ല. അക്ഷരശ്ലോകമത്സരം മാര്‍ക്കിട്ടു നടത്തിയാല്‍ അതു സ്വരമാധുര്യത്തിന്‍റെയും പാട്ടിന്‍റെയും മറ്റും പരീക്ഷയായി മാറും. അതു “വമ്പിച്ച പുരോഗമനം” ആയിരിക്കും എന്നു പറയുന്നത് ആനമണ്ടത്തരം ആണ്. അത് അധ:പതനം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആവുകയില്ല.

23. ഇതില്‍ എവിടെയാണു സ്വാര്‍ത്ഥത?

തങ്ങളുടെ തുഗ്ലക്കിയന്‍ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും മൂഢപരിഷ്കാരങ്ങളെയും ആരെങ്കിലും വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ അവരെ സ്വാര്‍ത്ഥന്മാര്‍ എന്നു വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നതു സര്‍വ്വജ്ഞമാനികളായ ഉന്നതന്മാരുടെ പതിവാണ്.

നൂറു ശ്ലോകം അറിയാവുന്ന മധുരസ്വരക്കാരനു വേണ്ടി തന്നെ എലിമിനേറ്റു ചെയ്യരുതെന്ന് ആയിരം ശ്ലോകം അറിയാവുന്ന ഒരാള്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അതില്‍ എവിടെയാണു സ്വാര്‍ത്ഥത?

ഇരുപതു റൗണ്ടിലും ശ്ലോകം ചൊല്ലിയ തന്നെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടു പതിനെട്ടു റൗണ്ടില്‍ മാത്രം ശ്ലോകം ചൊല്ലിയ “പ്രതിഭാശാലി”യെ ജയിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഒരു മത്സരാര്‍ത്ഥി പറഞ്ഞാല്‍ അതില്‍ എവിടെയാണു സ്വാര്‍ത്ഥത?

24. ആഹ്ലാദിപ്പിക്കല്‍ ഒരു ചപലവ്യാമോഹം.

അക്ഷരശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കേള്‍പ്പിച്ചു ശ്രോതാക്കളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാന്‍ പുറപ്പെടുന്നവര്‍ പരിഹാസ്യരാകുകയേ ഉള്ളൂ. അക്ഷരശ്ലോകം ചൊല്ലാന്‍ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവര്‍ക്ക് അതു കേള്‍ക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ബോറായിരിക്കും. അക്ഷരശ്ലോകം ചതുരംഗം പോലെ ഒരു വിനോദമാണ്‌. അതില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു രസിക്കാം എന്നല്ലാതെ പൊതുജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്നു പ്രതീക്ഷിന്നതു മൌഢ്യമാണ്.

25. ഇതു പുരോഗമനമല്ല; അധഃപതനമാണ്.

അക്ഷരശ്ലോകത്തെ ശ്ലോകപ്പാട്ട് ആക്കിയാല്‍ ധാരാളം ശ്രോതാക്കളെ കിട്ടും. പക്ഷേ അതു പുരോഗമനം ആവുകയില്ല. അധഃപതനമേ ആവുകയുള്ളൂ. എന്‍. ഡി. കൃഷ്ണനുണ്ണിയും കെ.പി.സി. അനുജന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാടും ആലക്കാട്ടൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയും ഒക്കെ ചൊല്ലിയാല്‍ കിട്ടുന്നതിന്‍റെ നൂറിരട്ടി ശ്രോതാക്കളെ കിട്ടും യേശുദാസിനെയും റിമി ടോമിയെയും എം.ജി. ശ്രീകുമാറിനെയും ഒക്കെ കൊണ്ട് വന്ന് അക്ഷരശ്ലോകം ചൊല്ലിച്ചാല്‍. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ പുരോഗമനം ആകും?

26. മാര്‍ക്കിടല്‍ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം.

ഉന്നതന്മാര്‍ക്കു തങ്ങളുടെ ശിങ്കിടികളെയും കണ്ണിലുണ്ണികളെയും ജയിപ്പിക്കാന്‍ എളുപ്പവഴി തുറന്നു കിട്ടുന്നു. “ഞങ്ങള്‍ സാഹിത്യമൂല്യം അളന്നാണു വിധി കല്‍പ്പിക്കുന്നത്” എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ ആരും ഒന്നും ചോദിക്കുകയില്ല. തുരുതുരെ അച്ചു മൂളിയവരെ ജയിപ്പിച്ചാലും തോറ്റ മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി ഓച്ഛാനിച്ചു നിന്നുകൊള്ളും.

27. സര്‍വ്വജ്ഞന്മാരുടെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍.

a) സ്വരമാധുര്യം ഇല്ലാത്തവര്‍ മരമണ്ടന്മാര്‍. അവരെ എലിമിനേറ്റു ചെയ്യണം.

b) ഏറ്റവും മനോഹരമായി പാടുന്ന പെണ്‍കുട്ടി ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷരശ്ലോകവിദഗ്ദ്ധ. ആണ്‍കുട്ടികള്‍ ചൊല്ലിയാല്‍ ശ്രോതാക്കള്‍ക്ക് ഒട്ടും ആസ്വാദ്യം ആവുകയില്ല. അതിനാല്‍ അവര്‍ എപ്പോഴും രണ്ടാംകിടക്കാര്‍ ആയിരിക്കും.

c) ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷരശ്ലോകവിദഗ്ദ്ധന്‍ യേശുദാസ് ആണ്. അദ്ദേഹം ശ്ലോകങ്ങള്‍ ചൊല്ലിയാല്‍ ശ്രോതാക്കള്‍ ആനന്ദസാഗരത്തില്‍ ആറാടും. അതാണല്ലോ അക്ഷരശ്ലോകത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.

28. എല്ലാം ശ്രോതാക്കള്‍ക്കു വേണ്ടി.

a) ശ്രോതാക്കളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഞങ്ങള്‍ അനുഷ്ടുപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നു.

b)  ശ്രോതാക്കളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഞങ്ങള്‍  ഭാഷാവൃത്തങ്ങള്‍ക്കു ഭ്രഷ്ടു കല്‍പ്പിക്കുന്നു.

c)  ശ്രോതാക്കളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഞങ്ങള്‍ അക്ഷരനിബന്ധന കര്‍ശനമായി പാലിച്ചു ശ്ലോകങ്ങള്‍ ചൊല്ലുന്നു.

29. പണമുള്ള മഠയന്‍ ബുദ്ധിമാന്‍.

പണമുള്ള ഒരു മഠയന്‍ എത്ര വലിയ ആനമണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാലും അതിനെ ശരി വച്ച് അവന്‍റെ മുമ്പില്‍ ഓച്ഛാനിച്ചു നില്‍ക്കാനും അവനെ മഹാബുദ്ധിമാന്‍ എന്നു വാഴ്ത്താനും സര്‍വ്വദാ സന്നദ്ധരാണ് ഇന്നത്തെ അക്ഷരശ്ലോകക്കാരില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും. ഇതു തന്നെയാണു പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ശാപവും.

Advertisements