ആരാണ് അധിപതികള്‍?

ജനാധിപത്യത്തിനു ജനാധിപത്യം എന്നു പേര് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജനങ്ങള്‍ അധിപതികളായിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്. ജനങ്ങളുടെ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി ഭരിക്കണമെങ്കില്‍ ജനങ്ങള്‍ തന്നെ അധിപതികള്‍ ആകണം. ഏകാധിപത്യം, പണാധിപത്യം, ബലാധിപത്യം ഇങ്ങനെ മറ്റു പല ഭരണരീതികളും സര്‍വ്വസാധാരണമാണ്. എന്നാല്‍ അതിനെക്കാളെല്ലാം പതിന്മടങ്ങു മെച്ചമാണു ജനാധിപത്യം. അതുകൊണ്ടു നമുക്കു വേണ്ടത് അതാണ്.

അക്ഷരശ്ലോകരംഗത്ത്‌ ആരാണ് അധിപതികള്‍? നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അക്ഷരശ്ലോകക്കാരുടെ അധിപതികള്‍ അക്ഷരശ്ലോകക്കാരല്ല. അക്ഷരശ്ലോകവുമായി പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത ചിലര്‍ അധിപതികള്‍ ആയി അവരെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലും അക്ഷരശ്ലോകമത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലാത്തവരും അക്ഷരശ്ലോകമെന്നാല്‍ അങ്ങാടിയാണോ പച്ചമരുന്നാണോ എന്നു പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരും ഒക്കെ അക്ഷരശ്ലോകക്കാരെ അടക്കി ഭരിക്കും. അക്ഷരശ്ലോകം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല; സ്വര്‍ണ്ണം, പണം, പ്രതാപം, സ്വാധീനശക്തി, സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യം, കവിത്വം മുതലായ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേന്മ ഉണ്ടായാല്‍ മതി അക്ഷരശ്ലോകക്കാരുടെ മേല്‍ കുതിര കയറാന്‍. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ഞാന്‍ ജയിപ്പിക്കും. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ ഞാന്‍ എലിമിനേറ്റു ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നീയൊക്കെ മിണ്ടാതെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാല്‍ മതി എന്ന മട്ടിലുള്ള ധിക്കാരവും ധാര്‍ഷ്ട്യവും നിറഞ്ഞ സമീപനമാണ് ഈ ഉന്നതന്മാര്‍ സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്.

ഈ അവസ്ഥ മാറിയേ തീരൂ. നമ്മുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കില്‍ നമ്മുടെ ഭരണം ആണു വേണ്ടത്. അന്യരുടെ ഭരണം നമുക്ക് ഒട്ടും ഗുണകരമാവുകയില്ല. സ്വരമാധുര്യവും പാട്ടും അളന്നു നമ്മെ എലിമിനേറ്റു ചെയ്യുകയും നമ്മെക്കാള്‍ അറിവു കുറഞ്ഞവരെ ജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില്‍ പെടുന്നവരല്ല. അവര്‍ തികച്ചും അന്യരാണ്. അവര്‍ക്കു നമ്മെ ഭരിക്കാന്‍ യാതൊരര്‍ഹതയും ഇല്ല. നമുക്കു നമ്മുടേതായ ഒരു ജനാധിപത്യഭരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്‌.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s