പാമരന്മാരുടെ ചോദ്യം

1955ല്‍ തൃശ്ശൂരിലെ പണ്ഡിതന്മാര്‍ “നല്ല ശ്ലോകങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു നന്നായി ചൊല്ലുന്നവരാണ് അക്ഷരശ്ലോകമത്സരങ്ങളില്‍ ജയിക്കേണ്ടത്” എന്ന സിദ്ധാന്തവുമായി മുന്നോട്ടു വരികയും അതനുസരിച്ചു മാര്‍ക്കിടല്‍, എലിമിനേഷന്‍, അച്ചു മൂളിയവരെ ജയിപ്പിക്കല്‍ മുതലായ “പുരോഗമനപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍” ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ പാമരന്മാര്‍ അവരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു.

“അല്ലയോ മഹാപണ്ഡിതന്മാരേ! ഇങ്ങനെയാണ് അക്ഷരശ്ലോകമത്സരങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടതെങ്കില്‍ ഒരാള്‍ ചൊല്ലിയ ശ്ലോകത്തിന്‍റെ മൂന്നാം വരിയിലെ ആദ്യാക്ഷരം കൊണ്ടു തന്നെ അടുത്തയാള്‍ ചൊല്ലണം എന്ന നിയമത്തിന്‍റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ആ നിയമം റദ്ദു ചെയ്താല്‍ നല്ല ശ്ലോകങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ പതിന്മടങ്ങ്‌ എളുപ്പമാകുമല്ലോ. ഇത്രയും മഹത്തായ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ വരുത്തിയ നിങ്ങള്‍ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിഷ്കാരം കൂടി വരുത്തുന്നില്ല?”

പണ്ഡിതന്മാര്‍ ഇന്നുവരെ ഈ ചോദ്യത്തിനു വ്യക്തമായ ഒരുത്തരം നല്‍കിയിട്ടില്ല. ചില പണ്ഡിതന്മാര്‍ എ.കെ. ആന്റണി നല്‍കുന്നതു പോലെ ങഞണനമ എന്ന മട്ടില്‍ ചില ഉത്തരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അത്ര മാത്രം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s