നനഞ്ഞിറങ്ങിയാല്‍ …….

“നനഞ്ഞിറങ്ങിയാല്‍ കുളിച്ചു കയറണം”, “മനോരാജ്യത്തില്‍ എന്തിന് അര്‍ദ്ധരാജ്യം?”,”മനഃപായസത്തില്‍ മധുരം കുറയ്ക്കുന്നതെന്തിന്?” ഇങ്ങനെ ചില പഴമൊഴികള്‍ ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാന്‍ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാല്‍ അതു പരമാവധി നന്നായി ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം.

അഭിനവ അക്ഷരശ്ലോകവിദഗ്ദ്ധന്മാര്‍ ശ്രോതാക്കളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാന്‍ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷേ പരമാവധി ആഹ്ലാദിപ്പിക്കണം എന്ന് അവര്‍ക്കു യാതൊരു നിര്‍ബ്ബന്ധവും ഇല്ല. അല്പസ്വല്പമൊക്കെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചാല്‍ മതി എന്നാണ് അവരുടെ മനോഭാവം. അനുഷ്ടുപ്പും ഭാഷാവൃത്തങ്ങളും ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ളവയില്‍ നിന്നു അക്ഷരമൊക്കുന്ന രചനകള്‍ മാത്രം പരിഗണിച്ച്‌ അവയിലുള്ള സാഹിത്യമൂല്യം കൂടിയ രചനകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു കര്‍ണ്ണാനന്ദകരമായ ഈണത്തിലും രാഗത്തിലും സംഗീതഗന്ധിയായി വിളമ്പിക്കൊടുത്തു ശ്രോതാക്കളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുമത്രേ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ ശ്രോതാക്കള്‍ക്കു കൊടുക്കാവുന്ന പരമാവധി  ആഹ്ലാദത്തിന്‍റെ അഞ്ചു ശതമാനം പോലും ആകുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടു നൂറു ശതമാനം ആക്കിക്കൂടാ? ആക്കണമെന്ന് ആത്മാര്‍ത്ഥമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യണം. 1) അനുഷ്ടുപ്പിന്റെ നിരോധനം പിന്‍വലിക്കുക. 2) കാവ്യകേളിക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നതു പോലെ ഭാഷാവൃത്തങ്ങള്‍ കൂടി അവതരിപ്പിക്കുക. 3) നല്ല രചനകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വിലങ്ങുതടിയായി നില്‍ക്കുന്ന അക്ഷരനിബന്ധന വലിച്ചെറിയുക. 4) സംഗീത”ഗന്ധി”യില്‍ ഒതുക്കാതെ സംഗീത”മയം” തന്നെ ആക്കുക. സംഗീതമപി സാഹിത്യം സരസ്വത്യാ സ്തനദ്വയം എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s