പുസ്തകങ്ങള്‍

 

 

 

താഴെപ്പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങള്‍ അക്ഷരശ്ലോകപ്രേമികള്‍ക്കു സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

1. അക്ഷരശ്ലോക അംബോപദേശം

2. അക്ഷരശ്ലോകത്തിലെ തുല്യതാസങ്കല്‍പം

3. വൃത്തഭാരതം (വൃത്തശാസ്ത്രഗവേഷണഗ്രന്ഥം) വൃത്തമഞ്ജരി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ക്കു മാത്രം

ആവശ്യക്കാര്‍ അവരുടെ പൂര്‍ണ്ണമായ മേല്‍വിലാസം(പിന്‍ കോഡ് സഹിതം) അയച്ചു തരിക. 9446284893 or   rajanmathira@gmail.com or  DR.R.Rajan , Sreesailam , Kattaikonam P.O. Trivandrum. 695 584  Kerala  India

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

llll

2 thoughts on “പുസ്തകങ്ങള്‍

 1. Sir,
  Upon being extremly interested in learing /taking part in aksharashloka competitions, I request you to mail/courier me a samle Video/Audio CD of a good competition for the progress of this culture. Tel Call/Mail me the DD/MO Rate
  From
  P Manoj; Shri Valsam; Weavers Colony road; Palappuram-679103; Palakkad
  Tel :0466-2231655; 9947490394

  • Unfortunately we dont have recorded CDs.The best way to learn is by watching actual competitions.Please refer മത്സര അറിയിപ്പുകള്‍ for details. You will also be sent notices by post.You will always be welcome at the venues as a hearer. After watching a few competitions you will get a general idea. Then you can compete boldly. If you want to learn aksharasloka under a guru please contact
   V.Ramachandra Iyer , Sudarsanam , Chunangad P.O. ; Ottapalam ,Palakkad Dt. Pin 679511.
   (9946475181).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s